14–15 december – Save the date!

Välkommen till höstens stora konferens om digitalisering och verksamhetsutveckling, 14-15 december online och i Umeå! Beslutsfattare, ledande tjänstepersoner och näringsliv möts på Mötesplats Digitala Västerbotten 2022, en konferens med workshops och interaktivitet både på plats i Umeå och online i vår sändningsplattform. Strategirådet för regional digitalisering finns på plats, en ny regional digitaliseringsstrategi ser dagens […]