Välj seminarium

Vid sidan om konferensens keynote-talare finns seminarier där du kan välja det som passar din verksamhet och dina intresseområden bäst.

Seminarieprogrammet publiceras i november och du som anmält dig får det skickat till dig. Seminarierna hålls via webbmöten.

Har du förslag till programmet kan du höra av dig till:
andreas.skog@regionvasterbotten.se

Kontakta oss

Projektledare 
IDA LAESTANDER
tel: 073 – 069 91 16
ida.a.laestander@regionvasterbotten.se

Program
ANDREAS SKOG 
tel: 073-819 08 63 
andreas.skog@regionvasterbotten.se 

Kommunikation
CECILIA LINDELL
tel: 070-254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling