Medverkande 2020

Vi kan stolt presentera flera mycket intressanta namn som keynote-talare på årets konferens:
Ann Hellenius, Darja Isaksson, Virginia Dignum, Carl Heath, Maria Ekberg Brännström och Palle Lundberg. 

Ann Hellenius och Per Mosseby, aktuella med boken ”Alltid relevant: nycklarna till framgångsrikt ledarskap i en snabbrörlig värld” håller under tisdagen i ledarskapstemat, tillsammans har de gedigen kunskap inom sina områden ledarskap och digital transformation.   

Många fler spännande talare är på ingång!
Vår webb kommer att uppdateras kontinuerligt med presentationer av nya medverkande.

Keynotes

Ann Hellenius är Managing Director för Capgemini Invent har stor erfarenhet av ledarskap och digital transformation inom både privat och offentlig sektor. Under hennes ledning utsågs Stockholm till “Most innovative city of the year” 2016 och “Årets digitaliseringskommun” 2017. Ann sitter med som rådgivare i regeringens digitaliseringsråd och för sitt passionerade arbete med digitalisering har Ann Hellenius blivit nominerad till “Årets chef” 2018 av tidningen Chef, utsetts till “Årets CIO” 2017 av IDG och “European CIO of the year” 2016 av IT One

Darja Isaksson är GD för Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Hon har bland annat suttit i regeringens innovationsråd och i regeringens digitaliseringsråd. Tidigare grundande hon den digitala innovationsbyrån Ziggy Creative Colony.

Palle Lundberg har jobbat som stadsdirektör i Helsingborgs stad sedan 2011. Tidigare var han kommundirektör i Botkyrka kommun. Båda kommunerna har utsetts till Sveriges kvalitetskommun under hans ledning. Palle har också fått utmärkelsen Årets Chef i Sveriges, utsedd av bl.a. annat Tidningen Chef. Han är en uppskattad föreläsare och har skrivit boken Träna ledarskap tillsammans med psykologen och organisationskonsulten Sara Henrysson Eidvall.

Virginia Dignum är professor i artificiell intelligens med inriktning mot social och etisk AI vid Umeå universitet och programdirektör för Wallenberg AI. Hon är deltagare i European Artificial Intelligence Association (EURAI), medlem av Europeiska kommissionens expertgrupp för artificiell intelligens, World Economic Forums Global Artificial Intelligence Council, verkställande kommittén för IEEE Initiative on Ethically Aligned Design.

Carl Heath är utbildningsdirektör på RISE, Research Institutes of Sweden, och har nyligen avslutat sitt uppdrag som särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet och att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. Carl är verksam i gränslandet mellan IT, lärande och interaktionsdesign och arbetar med frågor kopplade till digitaliseringen av samhället, ofta med fokus på utbildningsområdet. 

Maria Ekberg Brännström är VD för Sara kulturhus. Född i Skellefteå – uppvuxen i Umeå. Och precis som Sara Lidman tycker hon att för att kunna förstå andra kulturer behöver man möta dem – ”det har lett mig ut i världen!” Maria har arbetat för IKEA i 25 år med bland annat varuhusetableringar i Spanien och utvecklings- och förändringsprojekt i Indien. Dessutom har hon varit ansvarig för arbetet med att utveckla IKEA-katalogen mot marknader i 40 länder. 

Niklas Larsson och David Åkerlund på UngHästen har många års erfarenhet som pedagoger, skådespelare och improvisatörer, vad gäller så väl arbete med barn- och ungdomar som personalutveckling, konstnärlig impro och teater på scener runt om i landet. 

Seminariehållare och samtalspartners

Per Mosseby är digitaliseringsexpert, rådgivare och författare. Han har en bakgrund som internetentreprenör, kommun- och landstingspolitiker samt chef för digitaliseringen på Sveriges kommuner och regioner (SKR) och brinner för att utveckla det offentliga samhället med hjälp av ny teknik.

Rickard Carstedt (S) är ordförande i regionala utvecklingsnämnden och brinner för att Västerbotten ska behålla sin konkurrenskraft och ständigt utveckla arbetet med god tillgång till internet.

Nicklas Sandström (M), är oppositionsråd Region Västerbotten och vice ordförande i Inera med uppdrag att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden.

Karolina Johansson är kommunchef i Vännäs kommun. Hon har ansvar för kommunens verksamhetsresultat och företräder en helhetssyn på kommunens verksamhet.

Karin Wikgren är utvecklingsledare på digitala kontoret Skellefteå kommun och regional samordnare för digitala tjänster.

Thomas Kvist är är projektledare för ett flertal olika projekt med inriktning mot AI och digital utveckling som drivs av Region Västerbotten.

Daniel är strateg på DIGG, myndigheten för digital förvaltning. 

Virginia Zazo är överläkare på hudkliniken i Umeå och projektledare för projektet Västerbotten utan gränser.

Patrik Pozzolini, Strategichef Telia Infra

Björn Lindberg, Chef för mobil radio Tele2

Karin Lindmark, Säljare, Skellefteå kraft

 

Mikael Nyström, Projektledare Skellefteå kraft

David Lindström, VD ACnet

Patrik Gertsson, avdelningschef Inera AB

Karin Bengtsson, strateg kommunal digitalisering Inera AB

David Ulfstrand, projektledare Inera AB

Peter Mannerhagen, IT-arkitekt Inera AB

Linda Benedicto, digitaliseringsstrateg Inera AB

Johan Lager, Hello Future

Johan Lager jobbar med innovationsmetodik på Hello Future och har över tio års erfarenhet av att jobba med digitala tjänster och strategisk samverkan inom offentlig sektor. 
 

Samuel Stenberg, Hello Future

Carina Norman, Verksamhetsutvecklare Socialkontoret Skellefteå kommun

Mona Jonsson, projektledare RISE

Jonas Berggren, CEO, Nordic Health Innovation AB

Mårten Fröjdö, Nordic Center for Digital presence NCDP, www.ncdp.eu

Som ordförande för Företagarna på Åland Har Mårten arbetat innehållsproduktion inom kreativa näringar och kultur. Han har lett ett antal distansprojekt för musikundervisning och scenkonst i Norden samt initierat det nordiska nätverket NCDP och jobbar som nu med en förstudie av ett kulturnät i Västernorrland.

Thomas Molén, CDO, Umeå kommun

Stefan Eriksson, verksamhetsutvecklare, Bygglov Umeå kommun

Maria Söderlind, projektledare Umeå kommun

Lars Hult, användbarhetsexpert Inera AB

Pelle Östberg, interaktionsdesigner Inera AB

Amanda Sundberg, omvärlds- och marknadsanalytiker Inera AB

Mimmi Johansson, verksamhetsutvecklare Skellefteå kommun

Jenny Lindgren, E-servicestrateg Umeå kommun

Michael Carlberg Lax, Chief Information Officer på Skellefteå kommun

Nalika Tjärnberg, Avdelningschef e-hälsa Region Västerbotten

 

Freya Johansson, Digital transformationsledare, Region Västerbotten

Linda Rudolsson, IT-pedagog, MediaCenter och Peter Hjelm, IT-pedagog, MediaCenter

Jenny Lindmark Svedgård, Utvecklingsledare, bibliotek, Region Västerbotten

Rebecca Eriksson, Regionbibliotek Västerbotten/Region Västerbotten

Katarzyna Wikström, Projektledare God och nära vård Region Västerbotten

Niclas Forsling Projektledare, Glesbygdsmedicinskt centrum

Anders Nord, Projektledare Sektionen för Demokrati och styrning Sveriges Kommun och Regioner.

Kent Persson och Johan Forsberg DigJourney.

Sara Lewerentz digitaliserings- och teknikdirektör vid Region Västerbotten

Jenny Lindgren, E-servicestrateg Umeå kommun

Anmäl dig här

Du kan delta online eller unna dig en guldbiljett och vara med på plats i kulturhuset. I en guldbiljett ingår även middag och underhållning.

7-8 december 2021.

Årets tema

”Det hållbara samhället i en digital tid” är konferensens röda tråd. Temat inbjuder till intressanta samtal om framtidens arbetsplats, den sociala hållbarheten och den nya tekniken och välfärden – när digitaliseringen inte längre är valbar.

Kontakta oss

Projektledare 
ANDREAS SKOG 
tel: 073-819 08 63
 
andreas.skog@regionvasterbotten.se 

Kommunikation
CECILIA LINDELL
tel: 070-254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling