Framtidens hållbara arbetsplats

Både medarbetare och chefer står i en helt ny verklighet. Fördelarna är många men samtidigt finns många utmaningar. Vår keynote Nina Bozic talar om självledarskap och ledarskap, som behöver förändras och utvecklas för att möta de nya behoven hos framtidens hybrida arbetsplats.

Nina Bozic är senior forskare på RISE, Research Institutes of Sweden. Nina forskar kring hur vi kan bygga morgondagens organisationer med nya arbetssätt och arbetsmiljöer, och tillitsbaserat ledarskap.

På Mötesplats Digitala Västerbotten kommer Nina att lyfta frågor som organisationer behöver jobba proaktivt med för att skapa hållbara arbetsplatser. Om hur medarbetare behöver rustas för självledarskap genom utbildning och coachning. Detta för att se sitt syfte och hur det kan kopplas ihop med organisationens värderingar, men också för att få praktisk träning i att känna efter vad de behöver för att må bra, både fysiskt och mentalt.

Chefer behöver också coachning och kompetensutveckling för att kunna utveckla sin nya roll, menar Nina. En utmaning är bygga lojalitet och ”vi-känsla” och fånga upp hur alla mår, samtidigt som man som chef har tappat den dagliga kontakten med medarbetarna. Cheferna förväntas även vara tillgängliga hela tiden, i flera olika kanaler, och de sitter ofta upptagna i möten utan luft i schemat.

Hur ska vi hantera att vi har så många digitala verktyg där vi alltid förväntas vara uppkopplade – så att vi får balans mellan produktivitet, välmående och utveckling?

Missa inte Nina Bozic på onsdagen den 8 december kl. 11:10. Föreläsningen avslutas med ett panelsamtal mellan Nina Bozic, Grete Vesteraas, Administrativ chef Lycksele kommun och Magnus Haglund, kommundirektör Örnsköldsviks kommun.

Mer om Nina Bozic

Nina Bozic är senior forskare inom Innovation Management och Future of Work på RISE, Research Institutes of Sweden. Hon driver plattformen Sustainable Future Work på RISE, som samlar över 40 forskare. Ninas område är att omdefiniera bilden av hur vi jobbar, i en tid när arbetslivet är digitalt och platsoberoende. Hon har 17 års erfarenhet av att utforska arbetslivet som innovationsfacilitator, inom offentlig och privat sektor.

Årets program

  • Ett hållbart ledarskap i en snabbrörlig tid
  • Digital transformation
  • Innovation och mångfald
  • Artificiell intelligens och etik
  • Fokusera och organisera för ett hållbart liv

Anmäl dig här

Mötesplats Digitala Västerbotten 2020
blir en komplett onlineupplevelse med föreläsare, seminarier och mingel. 
Lunch till lunch den 8-9 december.
Deltagaravgift 1000:- exkl. moms

Anmäl dig här

Du kan delta online eller unna dig en guldbiljett och vara med på plats i kulturhuset. I en guldbiljett ingår även middag och underhållning.

7-8 december 2021.

Årets tema

”Det hållbara samhället i en digital tid” är konferensens röda tråd. Temat inbjuder till intressanta samtal om framtidens arbetsplats, den sociala hållbarheten och den nya tekniken och välfärden – när digitaliseringen inte längre är valbar.

Kontakta oss

Projektledare 
ANDREAS SKOG 
tel: 073-819 08 63
 
andreas.skog@regionvasterbotten.se 

Kommunikation
CECILIA LINDELL
tel: 070-254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling