Samhällsförändring och digitalisering i norra Sverige

– Det är nu det händer, och det händer stora saker i norra Sverige, säger Sverker Olofsson. Tillsammans med en spännande panel kommer han att vrida och vända på frågorna kring den snabba samhällsförändring som pågår och hur vi kan dra nytta av utvecklingen och skapa förutsättningar fullt ut i hela länet.

Västerbotten är en progressiv region där människor trivs och dit fler behöver flytta. Digitaliseringen skyndar på utvecklingen och förändrar samhället, men hur ska vi hantera den omvandling som pågår? Hur är staten med och skapar förutsättningar för hållbar digitalisering? Och kommer vi att klara av att använda digitaliseringens möjligheter på ett sätt så att alla känner sig inkluderade i framtiden? 

Sverker Olofsson leder samtalet tillsammans med:
Anette Novak, generaldirektör, Statens medieråd, tidigare chefredaktör på Norran
Helene Hellmark Knutsson Landshövding Västerbotten
Rickard Carstedt. Regionråd (S), Region Västerbotten 
Ola Nordebo. Politisk chefredaktör, VK

På tisdagen den 7 december kl 16:10 – 16:45 finns de på plats i Sara kulturhus. 

Välkommen att vara med, digitalt eller fysiskt!

Årets program

  • Ett hållbart ledarskap i en snabbrörlig tid
  • Digital transformation
  • Innovation och mångfald
  • Artificiell intelligens och etik
  • Fokusera och organisera för ett hållbart liv

Anmäl dig här

Mötesplats Digitala Västerbotten 2020
blir en komplett onlineupplevelse med föreläsare, seminarier och mingel. 
Lunch till lunch den 8-9 december.
Deltagaravgift 1000:- exkl. moms

Anmäl dig här

Du kan delta online eller unna dig en guldbiljett och vara med på plats i kulturhuset. I en guldbiljett ingår även middag och underhållning.

7-8 december 2021.

Årets tema

”Det hållbara samhället i en digital tid” är konferensens röda tråd. Temat inbjuder till intressanta samtal om framtidens arbetsplats, den sociala hållbarheten och den nya tekniken och välfärden – när digitaliseringen inte längre är valbar.

Kontakta oss

Projektledare 
ANDREAS SKOG 
tel: 073-819 08 63
 
andreas.skog@regionvasterbotten.se 

Kommunikation
CECILIA LINDELL
tel: 070-254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling