Som om vi hade ett val: Digitalisering med kniven mot strupen

Johan Magnusson är en av keynote-talarna på årets konferens. Med den spännande titeln: ”Som om vi hade ett val: Digitalisering med kniven mot strupen” utmanar han oss att inte se digitalisering som en möjlighet utan som en absolut nödvändighet!

Johan Magnusson är professor i informationsteknologi vid Göteborgs universitet och chef för Swedish Center for Digital Innovation. Han menar att Sverige i dagsläget tenderar att hantera digitalisering chevalereskt och med alltför hög självgodhet, vilket leder till påtagliga risker och kostnader.

– Om vi ska lösa välfärds- och hållbarhetsutmaningen är digitalisering inte ett val, säger Johan Magnusson, som under sin föreläsning kommer att lyfta perspektivet kring framgångsrik digitalisering som ett absolut hygienbehov inom såväl offentlig som privat sektor.

Missa inte Johan Magnusson som är en mycket inspirerande talare! Han deltar på plats i Sara kulturhus onsdag den 8 december kl. 8:30.

Mer om Johan Magnusson
Johans forskning handlar om att balansera effektivitet och innovation i styrningen av digitalisering. Han arbetar nära, med främst chefer för att ge insikter om hur styrning kan utformas för att förbättra den digitala förmågan i stora organisationer, såväl i hans egen forskning som i chefsutbildningar. Han är också mycket aktiv inom industrin som styrelseledamot och med återkommande föreläsningar och medieuppträdanden avsedda att öka utnyttjandet av forskningsresultat. Han är huvudutredare i forskningskonsortiet Digital Förvaltning, där man arbetar med en forskningsbaserad digital innovation för att stödja digitaliseringen av den offentliga sektorn.
 

 

 

Årets program

  • Ett hållbart ledarskap i en snabbrörlig tid
  • Digital transformation
  • Innovation och mångfald
  • Artificiell intelligens och etik
  • Fokusera och organisera för ett hållbart liv

Anmäl dig här

Mötesplats Digitala Västerbotten 2020
blir en komplett onlineupplevelse med föreläsare, seminarier och mingel. 
Lunch till lunch den 8-9 december.
Deltagaravgift 1000:- exkl. moms

Anmäl dig här

Du kan delta online eller unna dig en guldbiljett och vara med på plats i kulturhuset. I en guldbiljett ingår även middag och underhållning.

7-8 december 2021.

Årets tema

”Det hållbara samhället i en digital tid” är konferensens röda tråd. Temat inbjuder till intressanta samtal om framtidens arbetsplats, den sociala hållbarheten och den nya tekniken och välfärden – när digitaliseringen inte längre är valbar.

Kontakta oss

Projektledare 
ANDREAS SKOG 
tel: 073-819 08 63
 
andreas.skog@regionvasterbotten.se 

Kommunikation
CECILIA LINDELL
tel: 070-254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling