Hur kopplar vi upp hela Västerbotten?

Nu är vi igång! Första dagen av Mötesplats Digitala Västerbotten är bakom oss och ett av de valbara seminarierna vi kunnat ta del av var Bredband till alla – går det? med underrubriken Hur kopplar vi upp hela Västerbotten?

Under seminariet jämfördes mobila lösningar med fiber, och olika mixar av teknik förordades under flera intressanta föreläsningar och en efterföljande diskussion, där den största enigheten nåddes kring två insikter:

  1. vikten av att jobba bort digitala utanförskap och
  2. att samverkan är den enda vägen framåt.

.

Två av paneldeltagarna med nationellt perspektiv, Björn Lindberg, Chef för mobil radio Tele2 och Patrik Pozzolini, Strategichef Telia Infra och pratade gärna om fördelar med mobila lösningar – naturligt kanske med tanke på deras perspektiv – medan regionala aktörer inte minst från länets lokala energi- och kommunikationsbolag poängterade vikten av att bygga ut själva ryggraden i alla tänkbara system, nämligen fibern.

Björn Lindberg efterfrågade ännu bättre samverkan, med större tålamod och förutsägbarhet – allt för att så snabbt som möjligt ge så många som möjlig en riktigt bra uppkoppling.

– Det tar tid att bygga nät, det är komplicerade processer som kräver mycket tålamod och kraft. Därför är det viktigt att bibehålla drivet inom regionerna och kommunerna, och relationerna – vilket kan påverkas av att nyckelpersoner, kommunledningar och enskilda tjänstemän byts ut av naturliga skäl. Här finns det en del att göra för att påskynda processerna, genom att dela ut ansvar och mandat till representanter att driva frågorna över lite längre tid så att vi når en större förutsägbarhet. 

Som exempel på hur digitalisering skapar effektivisering under alla förutsättningar, citerade Patrik Pozzolini intressanta rapporter om hur högdigitala företag också driver jämställdhet och andra rättvisefrågor, och lyckas öka produktiviteten under pågående corona-pandemi.

– Det är de effektivitetsförbättringarna som Telia och Sverige vill nå med hjälp av ett tidigt utbyggt 5G-nät och med innovationer däri. Det är oerhört viktigt att vi driver oss själva vidare i den här utvecklingen och fortsätter ge oss som nation de bästa förutsättningarna, och jag tror att vi kommer att nå bäst resultat via en mix av lösningar, med trådlösa tekniker där fibern inte når fram, sa Patrik Pozzolini.

.

Medverkade gjorde:
Moderator: Eva-Marie Marklund, Bredbandskoordinator, Region
Deltagare: Patrik Pozzolini, Strategichef Telia Infra
Björn Lindberg, Chef för mobil radio Tele2
David Lindström, VD ACnet
Karin Lindmark, Säljare Skellefteå kraft
Mikael Nyström, Projektledare Skellefteå kraft

Inom kort kommer hela seminariet vara möjligt att ta del av i efterhand.

Årets program

  • Ett hållbart ledarskap i en snabbrörlig tid
  • Digital transformation
  • Innovation och mångfald
  • Artificiell intelligens och etik
  • Fokusera och organisera för ett hållbart liv

Anmäl dig här

Mötesplats Digitala Västerbotten 2020
blir en komplett onlineupplevelse med föreläsare, seminarier och mingel. 
Lunch till lunch den 8-9 december.
Deltagaravgift 1000:- exkl. moms

Anmäl dig här

Du kan delta online eller unna dig en guldbiljett och vara med på plats i kulturhuset. I en guldbiljett ingår även middag och underhållning.

7-8 december 2021.

Årets tema

”Det hållbara samhället i en digital tid” är konferensens röda tråd. Temat inbjuder till intressanta samtal om framtidens arbetsplats, den sociala hållbarheten och den nya tekniken och välfärden – när digitaliseringen inte längre är valbar.

Kontakta oss

Projektledare 
ANDREAS SKOG 
tel: 073-819 08 63
 
andreas.skog@regionvasterbotten.se 

Kommunikation
CECILIA LINDELL
tel: 070-254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling