Med digitalisering som medel – inte som mål

Välkommen till ett seminarium om verksamhetsutveckling med fokus på ledares och förtroendevaldas roll i den digitala transformationen.

Hur tar ledare i regioner och kommuner sig an de stora utmaningar som den digitala omställningen innebär? Vad behövs för att de digitala möjligheterna ska bli en del av styrning och ledning, när de befintliga arbetssätten behöver omprövas?

Digital kompetens för beslutsfattare är rubriken på det första seminariepasset där Anders Nord, projektledare för Sektionen för Demokrati och Styrning, Sveriges kommuner och regioner (SKR) berättar om sina erfarenheter i frågan.

Under pass två beskriver Johan Forsberg och Kent Persson från DigJourney sina arbetssätt och modeller, med erfarenheter från både Västerbotten och andra kommuner i landet. Här deltar även Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden och Nicklas Sandström (M) oppositionsråd Region Västerbotten och vice ordförande i Inera.

Seminariespårets sista del bjuder på ett spännande panelsamtal där ledare i Västerbotten delar med sig av sin praktiska verklighet och om hur den digitala utvecklingen påverkar deras ledarskap.

Medverkar gör: Karolina Johansson, kommunchef Vännäs kommun,
Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör vid Region Västerbotten, Rickard Carstedt och Nicklas Sandström.

Anders Nord är moderator och du kan vara med i chatten och ställa frågor direkt till de medverkande.


Detta är ett av flera intressanta seminariespår på onsdag 9 december 09:30 -11:00. 
Anmäl dig till konferensen, sedan behövs ingen föranmälan till seminarierna.

Årets program

  • Ett hållbart ledarskap i en snabbrörlig tid
  • Digital transformation
  • Innovation och mångfald
  • Artificiell intelligens och etik
  • Fokusera och organisera för ett hållbart liv

Anmäl dig här

Mötesplats Digitala Västerbotten 2020
blir en komplett onlineupplevelse med föreläsare, seminarier och mingel. 
Lunch till lunch den 8-9 december.
Deltagaravgift 1000:- exkl. moms

Anmäl dig här

Du kan delta online eller unna dig en guldbiljett och vara med på plats i kulturhuset. I en guldbiljett ingår även middag och underhållning.

7-8 december 2021.

Årets tema

”Det hållbara samhället i en digital tid” är konferensens röda tråd. Temat inbjuder till intressanta samtal om framtidens arbetsplats, den sociala hållbarheten och den nya tekniken och välfärden – när digitaliseringen inte längre är valbar.

Kontakta oss

Projektledare 
ANDREAS SKOG 
tel: 073-819 08 63
 
andreas.skog@regionvasterbotten.se 

Kommunikation
CECILIA LINDELL
tel: 070-254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillsammans för regionens utveckling

Tillsammans för regionens utveckling